Địa chỉ : Số 118 - Tổ 9 K3 - Thị trấn cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội. Tel: 04 2245 0069 - Fax : 043 763 2942 - Hotline: 0982 530 567
 • abc
 • abc
 • abc
 • abc
 • abc

Tìm kiếm

Ngôn ngữ: Vietnam English

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Kiến thức

TT số 21/2013/TT-BNN PTNT Ban hanh DM thuốc BVTV 2013

TT số 21/2013/TT-BNN PTNT Ban hanh DM thuốc BVTV 2013

Thông tư Số 21 /2013/TT-BNNPTNT ngày 17 thang 4 năm 2013 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

xc

Định mức đơn giá phòng trừ mối năm 2012

Định mức đơn giá phòng trừ mối năm 2012

Tập định mức đơn giá phòng trừ mối trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại ban hành kèm theo Quyết định số: 20QĐ/TWH ngày 26 tháng 06 năm 2012 của Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam.

xc

Danh mục thuốc BTVT 2012( Mối và bảo quản lâm sản)

Danh mục thuốc BTVT 2012( Mối và bảo quản lâm sản)

Danh mục thuốc BTVT 2012( Mối và bảo quản lâm sản) được phép sử dụng, hạn chế tại VIệt Nam năm 2012

xc

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật 2012

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật 2012

Danh mục thuốc BVTV 2012 được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, và cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2012 ban hành kèm theo thông tư 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/2/2012.

xc

Các loại côn trùng

 • cc9
 • ct9
 • ct6
 • ct 5a
 • ct4
 • Ct1
 • k9a
 • k9
 • k8
 • k7
 • k6
 • k5
 • k4
 • k3
 • k2
 • k1
 • nhen
 • bongua
 • bongua
 • kien7
 • kien5
 • dao xuan
 • kien
 • Moilinh1
 • Acromyrmex1
 • kien cat la 1
 • la suong
 • top 5
 • kien cat la
 • ctn 3t bo 12
 • ctn 3t bo2
 • ctn 3t bo 1
 • ctn 3t bo 8
 • ctn 3t BO4
 • ctn2tranh 8
 • ctnew1
 • moitho
 • moichua1
 • moi tho
 • ong bap cay
 • Bo 11
 • CONTRUNGLA
 • K.inchanus
 • hoa va ong
 • contrungla
 • Batterfly
 • Chuon1
 • 1-4
 • ct3
 • chuon chuon trang nau
 • chuon chuon ot
 • Chuon chuon
 • Termite
 • ong1
 • KIENLA
 • kien nam trong nam nho

Kiến thức

QĐsố 06/QĐ/TWH ngày 26/8/2011

QĐsố 06/QĐ/TWH ngày 26/8/2011

Quyết định số 06/TWH ngày 26 tháng 8 năm 2011 về việc ban hành tập định mức đơn giá phòng trừ mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại

xc

Biểu mẫu kèm theo TT28/TT/BTC về luật quản lý thuế

Biểu mẫu kèm theo TT28/TT/BTC về luật quản lý thuế

Biểu mẫu kèm theo thông tư 28/2010/TT/BTC

xc

Thông tư số 28 /2011/TT-BTC

Thông tư số 28 /2011/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ

xc

Phụ lục DM thuốc BVTV 2011 ( Mối và bảo quản lâm sản)

Phụ lục DM thuốc BVTV 2011 ( Mối và bảo quản lâm sản)

Danh mục thuốc BVTV 2011( Sử dụng & hạn chế) phần trừ mối- bảo quản lâm sản.

xc

Phụ lục DM thuốc BVTV 2011

Phụ lục DM thuốc BVTV 2011

Phụ lục_DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 2011 (Ban hành kèm theo Thông tư số 36 /2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

xc

TT số 36/2011/TT-BNNPTNT

TT số 36/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư 36/2011/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

xc

Thông tư bổ sung 10 /2011/TT-BNNPTNT về thuốc BVTV

Thông tư bổ sung 10 /2011/TT-BNNPTNT về thuốc BVTV

Thông tư mới bổ sung ngày 11 tháng 3 năm 2011 của BNNPTNT

xc

Phụ lục theo TT 10/2011.TT-BNNPTNT

Phụ lục theo TT 10/2011.TT-BNNPTNT

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI TÊN TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ, TÊN THUỐC, DẠNG THUỐC, ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ, CÁCH GHI HÀM LƯỢNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 10 /2011/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

xc

Trang:  1  2  3  4