Địa chỉ : Số 118 - Tổ 9 K3 - Thị trấn cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội. Tel: 04 2245 0069 - Fax : 043 763 2942 - Hotline: 0982 530 567
 • abc
 • abc
 • abc
 • abc
 • abc

Tìm kiếm

Ngôn ngữ: Vietnam English

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Kiến thức

TT số 21/2013/TT-BNN PTNT Ban hanh DM thuốc BVTV 2013

TT số 21/2013/TT-BNN PTNT Ban hanh DM thuốc BVTV 2013

Thông tư Số 21 /2013/TT-BNNPTNT ngày 17 thang 4 năm 2013 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

xc

Định mức đơn giá phòng trừ mối năm 2012

Định mức đơn giá phòng trừ mối năm 2012

Tập định mức đơn giá phòng trừ mối trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại ban hành kèm theo Quyết định số: 20QĐ/TWH ngày 26 tháng 06 năm 2012 của Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam.

xc

Danh mục thuốc BTVT 2012( Mối và bảo quản lâm sản)

Danh mục thuốc BTVT 2012( Mối và bảo quản lâm sản)

Danh mục thuốc BTVT 2012( Mối và bảo quản lâm sản) được phép sử dụng, hạn chế tại VIệt Nam năm 2012

xc

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật 2012

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật 2012

Danh mục thuốc BVTV 2012 được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, và cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2012 ban hành kèm theo thông tư 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/2/2012.

xc

Các loại côn trùng

 • cc9
 • ct9
 • ct6
 • ct 5a
 • ct4
 • Ct1
 • k9a
 • k9
 • k8
 • k7
 • k6
 • k5
 • k4
 • k3
 • k2
 • k1
 • nhen
 • bongua
 • bongua
 • kien7
 • kien5
 • dao xuan
 • kien
 • Moilinh1
 • Acromyrmex1
 • kien cat la 1
 • la suong
 • top 5
 • kien cat la
 • ctn 3t bo 12
 • ctn 3t bo2
 • ctn 3t bo 1
 • ctn 3t bo 8
 • ctn 3t BO4
 • ctn2tranh 8
 • ctnew1
 • moitho
 • moichua1
 • moi tho
 • ong bap cay
 • Bo 11
 • CONTRUNGLA
 • K.inchanus
 • hoa va ong
 • contrungla
 • Batterfly
 • Chuon1
 • 1-4
 • ct3
 • chuon chuon trang nau
 • chuon chuon ot
 • Chuon chuon
 • Termite
 • ong1
 • KIENLA
 • kien nam trong nam nho

Kiến thức

Thông tư 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010

Thông tư 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010

Thông tư 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy.

xc

TT số 03/2010/TT/BNV về ĐM Kinh tế kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy

TT số 03/2010/TT/BNV về ĐM Kinh tế kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy

Thông tư số 03/2010/TT/BNV ngày 29 tháng 4 năm 2010 Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy

xc

QĐ 37/2006/QĐ-BTC

QĐ 37/2006/QĐ-BTC

QĐ 37/2006/QĐ-BTC Ban hành bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ trên nên giấy tiếng Việt.

xc

Thông tư 46/2010/TT-BNNPTNT Về sửa đổi và bổ sung DM thuốc BVTV ở VN

Thông tư 46/2010/TT-BNNPTNT Về sửa đổi và bổ sung DM thuốc BVTV ở VN

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 4 năm 2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

xc

QĐ 06 - QĐ/TWH ngày 12/3/2010

QĐ 06 - QĐ/TWH ngày 12/3/2010

Quyết định 06- QĐ/TWH ngày 12/03/2010 của Hôi KHKT Lâm nghiệp Việt Nam về việc ban hành tập định mức đơn giá phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng .

xc

Định mức, Dự toán phòng chống mối 2010

Định mức, Dự toán phòng chống mối 2010

Tập định mức đơn giá phòng chống mối trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại ban hành theo QĐ 06/QĐ/TWH ngày 12/3/2010 - Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam. Định mức này thay thế cho các tập định mức về phòng chống mối đã ban hành và có hiệu lực kể từ ngày ký.

xc

Tiêu chuân 7958 - Phòng chống mối trong xây dựng

Tiêu chuân 7958 - Phòng chống mối trong xây dựng

Bảo vệ công trình xây dựng - phòng chống mối cho công trình mới Protection of buildings — Prevention and protection from termites for buildings under construction

xc

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật 2010

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật 2010

Thông tư 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 8/4/2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

xc

Trang:  1  2  3  4