Địa chỉ : Số 118 - Tổ 9 K3 - Thị trấn cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội. Tel: 04 2245 0069 - Fax : 043 763 2942 - Hotline: 0982 530 567
 • abc
 • abc
 • abc
 • abc
 • abc

Tìm kiếm

Ngôn ngữ: Vietnam English

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Kiến thức

TT số 21/2013/TT-BNN PTNT Ban hanh DM thuốc BVTV 2013

TT số 21/2013/TT-BNN PTNT Ban hanh DM thuốc BVTV 2013

Thông tư Số 21 /2013/TT-BNNPTNT ngày 17 thang 4 năm 2013 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

xc

Định mức đơn giá phòng trừ mối năm 2012

Định mức đơn giá phòng trừ mối năm 2012

Tập định mức đơn giá phòng trừ mối trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại ban hành kèm theo Quyết định số: 20QĐ/TWH ngày 26 tháng 06 năm 2012 của Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam.

xc

Danh mục thuốc BTVT 2012( Mối và bảo quản lâm sản)

Danh mục thuốc BTVT 2012( Mối và bảo quản lâm sản)

Danh mục thuốc BTVT 2012( Mối và bảo quản lâm sản) được phép sử dụng, hạn chế tại VIệt Nam năm 2012

xc

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật 2012

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật 2012

Danh mục thuốc BVTV 2012 được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, và cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2012 ban hành kèm theo thông tư 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/2/2012.

xc

Các loại côn trùng

 • cc9
 • ct9
 • ct6
 • ct 5a
 • ct4
 • Ct1
 • k9a
 • k9
 • k8
 • k7
 • k6
 • k5
 • k4
 • k3
 • k2
 • k1
 • nhen
 • bongua
 • bongua
 • kien7
 • kien5
 • dao xuan
 • kien
 • Moilinh1
 • Acromyrmex1
 • kien cat la 1
 • la suong
 • top 5
 • kien cat la
 • ctn 3t bo 12
 • ctn 3t bo2
 • ctn 3t bo 1
 • ctn 3t bo 8
 • ctn 3t BO4
 • ctn2tranh 8
 • ctnew1
 • moitho
 • moichua1
 • moi tho
 • ong bap cay
 • Bo 11
 • CONTRUNGLA
 • K.inchanus
 • hoa va ong
 • contrungla
 • Batterfly
 • Chuon1
 • 1-4
 • ct3
 • chuon chuon trang nau
 • chuon chuon ot
 • Chuon chuon
 • Termite
 • ong1
 • KIENLA
 • kien nam trong nam nho

Kiến thức

TCVN 204 - Phòng chống mối trong xây dựng

TCVN 204 - Phòng chống mối trong xây dựng

TCVN 204-1998- BXD - Bảo vệ công trình xây dựng phòng mối cho công trình xây dựng mới Tiêu chuẩn TCXDVN: 204 /1998 về phòng chống mối cho công trình

xc

ĐM điều tra khảo sát & sử lý mối - BNN-XD ngày 14/1/2008

ĐM điều tra khảo sát & sử lý mối - BNN-XD ngày 14/1/2008

Định mức điều tra khao sát và Sử lý mối - BNN-XD ngày 14/1/2008 kèm theo CV 120/BNN -XD về việc công bố định mức điều tra KS và xử lý mối

xc

CV 120 /BNN-XD ngày 14/1/2008- Định mức điều tra khao sát & sử lý mối

CV 120 /BNN-XD ngày 14/1/2008- Định mức điều tra khao sát & sử lý mối

CV 120 /BNN-XD ngày 14/1/200- Định mức điều tra khao sát & sử lý mối Định mức dự toán điều tra, khảo sát và xử lý mối được lập trên cơ sở các qui chuẩn, tiêu chuẩn , qui trình, qui phạm hiện hành và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác điều tra, khảo sát và xử lý mối.

xc

TCN 14-TCN167 - 2006/BNN &PTNN -Mối hại công trình thủy lợi

TCN 14-TCN167 - 2006/BNN &PTNN -Mối hại công trình thủy lợi

QĐ số 3078/QĐ-BNN-KHCN ngày 19tháng 10 năm 2006 Ban hành tiêu chuẩn ngành : 14TCN 167:2006 - Mối gây hại công trình thủy lợi - Phân loại và đặc điểm sinh học, sinh thái- Bộ NN & PTNT.

xc

Trang:  1  2  3  4